Cемейный кодекс Украины. Усыновление. Учет детей сирот и тех, кто хочет стать усыновителями

Мы продолжаем публикацию материалов из Семейного Кодекса Украины о усыновлении. Материалы взяты с официального сайта Верховной Рады Украины.
Все материалы по даному вопросу Вы можете посмотреть здесь.

Просто полезная информация:

— интересная информация о Московских улицах и музеях

Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім’ї громадян

{ Назва статті 214 в редакції Закону N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }

1. Керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім’ї громадян, службові особи органів опіки та піклування, а
також інші особи, яким стало відомо про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зобов’язані протягом семи робочих днів подати інформацію про них до відповідних відділів та управлінь районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад.
{ Частина перша статті 214 в редакції Закону N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }

2. Районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах рад,  якщо не виявилося осіб, які бажали б усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного місяця від дня надходження відомостей про них зобов’язані подати відповідну інформацію до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, якщо не  виявилося осіб, які бажали б усиновити дитину або взяти її під
опіку чи піклування, протягом одного місяця від дня надходження інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, передають її для централізованого обліку до урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу
виконавчої влади з питань сім’ї та молоді (далі — урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини).
( Частина третя статті 214 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3097-IV ( 3097-15 ) від 16.11.2005 )

4. Порядок здійснення централізованого обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім’ї
громадян, та порядок передачі дітей на усиновлення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 214 доповнено частиною згідно із Законом N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }

5. За невиконання вимог, встановлених у частинах першій — третій цієї статті, подання недостовірних відомостей, а також за дії, пов’язані з приховуванням дитини від усиновлення, керівники закладів, у яких перебувають діти, інші службові особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Стаття 215. Облік осіб, які бажають усиновити дитину

1. Облік осіб, які бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських,
районних у містах рад, на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування, Міністерством у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у  справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Частина перша статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3097-IV ( 3097-15 ) від 16.11.2005 )

2. Облік іноземців та осіб без громадянства, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
{ Частина друга статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3097-IV ( 3097-15 ) від 16.11.2005, N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *