Семейный кодекс Украины. Опека над детьми (часть 2)

сімейний кодекс Сегодня в рубрике «Семейный кодекс Украины» мы приступаем к публикации статей закона касающихся опеки над детьми. Все статьи семейного кодекса, которые регулируют вопросы опеки, приведены здесь.
Все статьи семейного кодекса, которые касаются вопрсов усыновления, опеки, патроната. приемной семьи и детских домов семейного типа Вы можете прочитать здесь.
Информация взята с официального сайта Верховной Рады.

Глава 19 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ
(продовження, початок тут)

Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування

1. Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право:
1) на проживання в сім’ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку;
2) на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності;
3) на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до
закону;
4) на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.
2. Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на отримання пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, призначених
дитині відповідно до законів України, а також права власності дитини на ці виплати.
{Частина друга статті 247 в редакції Закону N 1390-VI ( 1390-17 ) від 21.05.2009 }

Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім’ї
{ Назва статті 248 в редакції Закону N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }
1. Дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім’ї, має право: { Абзац
перший частини першої статті 248 в редакції Закону N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 }
1) на всебічний розвиток, виховання, освіту, повагу до її людської гідності;
2) на збереження права користування житлом, у якому вона раніше проживала. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону;
3) на пільги, встановлені законом, при працевлаштуванні після закінчення строку перебування у зазначеному закладі.
2. Влаштування дитини до закладу, зазначеного у частині першій цієї статті, не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з
втратою годувальника.

Стаття 249. Права та обов’язки опікуна, піклувальника щодо дитини
1. Опікун, піклувальник зобов’язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої
освіти.
Опікун, піклувальник має право самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування.
2. Опікун, піклувальник має право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду.
3. Опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини.
4. Цивільні права та обов’язки опікуна, піклувальника встановлюються Цивільним кодексом України ( 435-15 ).
5. Підстави для виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір і порядок виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
{Частина п’ята статті 249 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 }

Стаття 250. Припинення опіки, піклування над дитиною
1. Опіка, піклування над дитиною припиняється у випадках, встановлених Цивільним кодексом України ( 435-15 ).

Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків
1. Особа може бути звільнена від обов’язків опікуна або піклувальника дитини у випадках, передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 ), а також тоді, коли між опікуном,
піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню ними опіки, піклування.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *