Семейный кодекс Украины. Детские дома самейного типа

сімейний кодекс Сегодня в рубрике «Семейный кодекс Украины» мы приступаем к публикации статей закона касающихся детских домов семейного типа. Все статьи семейного кодекса, которые регулируют вопросы создания и функционирования детских домов семейного типа, приведены здесь.
Все статьи семейного кодекса, которые касаются вопрсов усыновления, опеки, патроната. приемной семьи и детских домов семейного типа Вы можете прочитать здесь.
Информация взята с официального сайта Верховной Рады.

Глава 20-2 ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ

Стаття 256-5. Дитячий будинок сімейного типу
1. Дитячий будинок сімейного типу — окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та
спільного проживання не менш як п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 256-6. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу
1. Батьки-вихователі — подружжя або окрема особа, що не перебуває у шлюбі, які взяли дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для виховання та спільного проживання.
2. Батьки-вихователі несуть обов’язки по вихованню та розвитку дітей, передбачені статтею 150 цього Кодексу.
3. Батьками-вихователями не можуть бути особи, зазначені в статті 212 цього Кодексу.
{Частина третя статті 256-6 в редакції Закону N 1452-VI ( 1452-17 ) від 04.06.2009}
4. Батьки-вихователі є законними представниками дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.
5. Батькам-вихователям для потреб дитячого будинку сімейного типу позачергово надається обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством.

далі буде…

Читайте также:

1 комментарий

  1. 16 октября 2009

    […] Семейный кодекс Украины. Детские дома самейного типа […]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *