Семейный кодекс Украины. Детские дома семейного типа (часть 2)

сімейний кодекс Сегодня в рубрике «Семейный кодекс Украины» мы приступаем к публикации статей закона касающихся детских домов семейного типа. Все статьи семейного кодекса, которые регулируют вопросы создания и функционирования детских домов семейного типа, приведены здесь.
Все статьи семейного кодекса, которые касаются вопрсов усыновления, опеки, патроната. приемной семьи и детских домов семейного типа Вы можете прочитать здесь.
Информация взята с официального сайта Верховной Рады.

Глава 20-2 ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ
(продовження, початок тут)

Стаття 256-7. Вихованці дитячого будинку сімейного типу
1. Вихованцями дитячого будинку сімейного типу є діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.
2. На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня
розвитку, що може її висловити.
Згода дитини на влаштування її до дитячого будинку сімейного типу з’ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності батьків-вихователів і представника органу
опіки та піклування, про що складається відповідний документ.
3. Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі
I-IV рівнів акредитації — до його закінчення.
4. За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до дитячого будинку сімейного типу.
5. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров’ю та моральному вихованню.

Стаття 256-8. Створення дитячого будинку сімейного типу
1. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим комітетом міської (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, на основі типового договору укладається договір про організацію діяльності дитячого
будинку сімейного типу.
3. Орган, який прийняв рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, зобов’язаний контролювати виконання батьками-вихователями своїх обов’язків щодо виховання та утримання
дітей.
4. Положення про дитячий будинок сімейного типу і типовий договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу затверджуються Кабінетом Міністрів України.
{Розділ IV доповнено главою 20-2 згідно із Законом N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006}

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *