Cемейный кодекс Украины. Опекунство. Права и обязаности опекуна

Згідно Сімейного кодексу України (Документ 2947-14, чинна редакцiя вiд 01.01.2004)
Розділ IV ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування
1. Опіка, піклування встановлюється над дітьми, які залишилися без батьківського піклування. 2. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування — над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
3. Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених Цивільним кодексом України.

Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини
1. Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.
2. При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.
3. Не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, особа, позбавлена батьківських прав, а також особа, інтереси якої суперечать інтересам дитини.

Полезно знать:

Интернет-магазин Антураж предлагает в широком ассортименте воск жирорастворимый, изготавливаемый из природной смолы и других натуральных составляющих, полезных для кожи.

Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров’я
1. Якщо дитина постійно проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров’я, функції опікуна та піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію цих закладів.

Стаття 246. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування
1. Орган опіки та піклування контролює умови утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування.

Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування
1. Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право:
1) на проживання в сім’ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку;
2) на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності;
3) на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону;
4) на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.
2. Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника.

Стаття 248. Права дитини, яка залишилася без піклування батьків і проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров’я
1. Дитина, яка залишилася без піклування батьків і проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров’я, має право:
1) на всебічний розвиток, виховання, освіту, повагу до її людської гідності;
2) на збереження права користування житлом, у якому вона раніше проживала. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону;
3) на пільги, встановлені законом, при працевлаштуванні після закінчення строку перебування у зазначеному закладі.
2. Влаштування дитини до закладу, зазначеного у частині першій цієї статті, не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника.

Стаття 249. Права та обов’язки опікуна, піклувальника щодо дитини
1. Опікун, піклувальник зобов’язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої освіти. Опікун, піклувальник має право самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування.
2. Опікун, піклувальник має право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду.
3. Опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини.
4. Цивільні права та обов’язки опікуна, піклувальника встановлюються Цивільним кодексом України. 5. Обов’язки з опіки та піклування щодо дитини виконуються опікуном та піклувальником безоплатно.

Стаття 250. Припинення опіки, піклування над дитиною
1. Опіка, піклування над дитиною припиняється у випадках, встановлених Цивільним кодексом України.

Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків
1. Особа може бути звільнена від обов’язків опікуна або піклувальника дитини у випадках, передбачених Цивільним кодексом України, а також тоді, коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню ними опіки, піклування.

Читайте также:

1 комментарий

  1. Ольга:

    Здравствуйте, скажите пожалуйста, может ли быть опекуном человек, который не умеет писать и читать, не знает где правая где левая рука (вчера я сама была свидетельницей того, что данная женщина не смогла в суде ответить—где правая, где левая, сказала, что не знает), и неоднократно задерживался милицией? Я имею ввиду семью цыган, которым отдали под опеку троих малолетних детей.Чему они могут научить детей, если мама не может им даже прочитать сказку? Моё мнение—за счёт детей они просто обеспечили своё материальное положение, так как никто из родителей не работает.Неужели в нашей стране такое возможно?Такое впечатление, что на Украине у необразованных цыган больше прав, чем у более образованного населения страны.Спасибо, буду ждать ответ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *